Contact us

Address:  No. 601, Changjiang East Road, Huaiyin District.  Huaian City, Jiangsu Province


Tel:  0517-81567000


Fax:  0517-80829573


Email:hr@amtpcm.com